El món online i els comerços

Radio Sabadell - Caviar Online

Joan Martín ens explica el món online en les compres i com s’ha d’adaptar el comerç de barri a la teconologia actual i al món 2.0.