Les xarxes socials i el video

Radio Sabadell - Caviar Online

Joan Martín ens explica la importància del vídeo en el 2.0 i com la majoria de xarxes socials aposten per aquest format.