Les xarxes socials i els nens

Radio Sabadell - Caviar Online

Joan Martín i Carles Fité ens parlen de l’ús que n’han de fer els nens de les xarxes socials i acaben tenint un interessant debat al voltant dels influencers.