Tendències 2018

Radio Sabadell - Caviar Online

Joan Martín ens parla de les tendències que veurem en el 2.0 de cara al 2018 on destaquen els xatsbots, els vídeos, i més coses que descobriràs escoltant el Caviar Online a Radio Sabadell.