Equlibri entre l’online i l’offline

Radio Sabadell - Caviar Online

Joan Martín ens explica l’equilibri entre l’online i l’offline així com també l’ensenyament que s’hauria de fer de les xarxes a les escoles i centres educatius.